Yasal Uyarı

YASAL UYARI VE KULLANIM KOŞULLARI

Bu Siteye erişiminiz ve Site içeriğini kullanımınız ile birlikte, bu sitenin aşağıda yazılı bulunan ve zaman zaman Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş. (Pakmaya) tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilecek ve eklemeler yapılabilecek Kullanım Koşullarını peşinen ve kendiliğinden kabul etmiş sayılırsınız. Siteye erişim ve içeriğin kullanımı halinde, Kullanım Koşullarının bilinmediğinden bahsedilemez.

Sitenin kullanımı sırasında şahsi bilgilerini kullanan, sitenin ilgili kısımlarıa şahsi bilgi girişi yapan ziyaretçiler, bu bilgilerin kullanımı, toplanması ve kaydedilmesine peşinen muvafakat etmektedirler. Bu çerçevede, Site kapsamında düzenlenebilecek yarışmalar, oluşturulacak tüketici köşeleri, forumlar vb. için ziyaretçinin şahsi bilgilerini siteye girmesi, giriş yapılan şahsi bilgilerin kullanımına verilen rıza hükmündedir.

Siteye şahsi e-posta adres ve GSM numarası girişi yapan site ziyaretçileri, e-posta adreslerine ve/veya GSM numaralarına zaman zaman site içeriği ve/veya Pakmaya ürünleri ile ilgili gönderiler yapılmasını peşinen kabul ederler.

Site ziyaretçisi tarafından sitenin ilgili bölümlere yazılacak veya eklenecek kanuna aykırı nitelikteki tüm giriş ve içeriklerden kaynaklanabilecek sorumluluk ilgili eklemeyi yapan ziyaretçiye aittir.

Site kapsamında yer alan Tüketici Köşesinde, hakaret, sövme, yanlış ve yanıltıcı beyan ve sair kanuna aykırı nitelikte yorum girişi yapılması halinde, bu hususlar Pakmaya tarafından derhal kaldırılır.

Bu site veya bu site içeriğinde yer alan mal ve hizmetler ile ilgili tüm metinler, bilgiler, resimler, fotoğraflar, tescilli veya tescilsiz markalar, ticari unvanlar, internet alan adları, slogan, logo, telif vb. tüm fikri ve sınai mülkiyete konu hususların mülkiyet ve kullanım hakkı Pakmaya’ya aittir. Bu hakların kullanımı veya kullandırılması Pakmaya tarafından belirlenecek esaslar dâhilinde olacak olup, Pakmaya’nın iradesi dışında kullanılamaz, dağıtımı, yayımı veya işlenmesi mümkün değildir.

Site kapsamında düzenlenebilecek her nevi tarif yarışması vb. için uygulanacak şart ve koşullar her bir yarışma için özel olarak Pakmaya tarafından belirlenecektir.

Fikri ve sınai hakların ihlali, işbu Kullanım Koşullarına aykırılık veya sair bir kanuni hakkın ihlali halinde, Pakmaya’nın her nevi kanuni hakkını kullanım hakkı saklıdır.


Pakmaya 2017 © Tüm Hakları Saklıdır. S.S.SYasal Uyarı

Google+