Çevre Bilinci

Pakmaya, tüm üretim faaliyetlerinde çevre ve insan sağlığını korumayı birinci önceliği olarak görür. Bu doğrultuda tüm çalışmalar, örnek bir çevre bilinci ve yürürlükteki yasalar, tüzükler, mevzuat ve prensipler doğrultusunda gerçekleştirilir. Çevreye zarar vermeyecek ve kaynak kullanımında tasarruf sağlayacak uygun teknoloji ve yöntemler uygulanır.

Pakmaya, çevre ile ilgili faaliyetlerini TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi'ne uygun olarak ve sürekli gelişim içerisinde gerçekleştirmektedir. Kurumun kalite ve çevre anlayışı, akredite belgelendirme kuruluşlarından alınmış olan uluslararası geçerlilikteki belgeler ile desteklenir. Pakmaya, çevrenin korunması için sürekli gelişme anlayışıyla çalışmalarını sürdürürken, gerek çalışanları ve iş ortakları, gerekse toplum nezdinde eğitim ve katılım yoluyla çevre bilincini güçlendirmeyi hedefler ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürür.

Özellikle faaliyet gösterdiği bölgede çevrenin korunmasına en üst düzeyde katkıda bulunmayı hedefleyen Pakmaya, sahip olduğu arıtma sistemini geliştirmek amacıyla, üç fabrikasında var olan anaerobik ve aerobik ünitelerden oluşan biyolojik atık su arıtma tesislerine ilave olarak fiziksel arıtma tesisleri olan evaporasyon tesisleri kurmuştur.

Pakmaya’da Çevre Yönetimi

Pakmaya, tüm üretim faaliyetlerinde çevre ve insan sağlığını koruma bilinci ile;

• Yürürlükteki çevre mevzuatlarına uyum sağlamayı,

• Çevre yönetim sistemlerini sürekli geliştirmeyi,

• Çevreye zarar vermeyecek ve kaynak kullanımında tasarruf sağlayacak uygun teknoloji ve yöntemleri takip ederek uygulamayı,

• Atıklarımızı kaynağında minimuma indirmeyi ve çevreye zarar vermeden mümkün olduğunca geri kazanımını sağlamayı,

• Doğaya saygı duyan üretim döngüsünü her zaman korumayı,

• Çalışanlarına, çevre bilinci ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmeyi,

• Oluşan kirlilikleri kaynağında önlemeyi,

• Çevreye olan etkilerimizin azaltılması ve enerjinin verimli kullanılması için gerekli tüm  kaynakları sağlamayı,

• Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.

Evaporasyon Ne Demektir?

Evaporasyon tesislerinde efektli buharlaştırma yöntemi kullanılmaktadır. Başlangıçta ilk kademeye taze buhar verilir. Her kademenin evaporasyon buharı, bir sonraki kademenin ısıtma buharı olarak kullanılır. Böylece buhar beş defa değerlendirilmiş olur ve sistem toplamda ekonomik olarak evaporasyon işlemini gerçekleştirir.

Evaporasyon sonrası atıklar, çok değerli besin maddeleri içeren pekmez kıvamında bir sıvıya dönüşür. Sıvı içindeki katı maddelerin yaklaşık yüzde 40'ı proteinden oluşur. Ayrıca içerisinde iz elementler ve bazı vitaminler de bulunur. Elde edilen sıvının içindeki potasyum tuzu ayrılarak çok değerli bir yem katkı maddesine dönüştürülür. Bu işlemlerden vinas tabir edilen yem katkı maddesi ve bitkilerin çok ihtiyaç duyduğu organik potasyum sülfat gübresi elde edilerek ekonomiye kazandırılır.

Pakmaya Evaporasyon Tesisleri

Pakmaya, Evaporasyon Tesisleri için İzmit Köseköy'deki fabrikasında 11 milyon USD, Düzce Cumayeri'ndeki fabrikasında 16,5 milyon USD, İzmir Kemalpaşa fabrikasında ise 7 milyon USD olmak üzere toplam 34,5 milyon USD'lık yatırım gerçekleştirilmiştir.

Pakmaya, bu yatırımları ile hem yürürlükteki yasal gereklilikleri yerine getirir hem de çevreye zarar vermeyecek ve kaynak kullanımında tasarruf sağlayacak uygun teknoloji ve yöntemleri takip etmekteki taahhütünü yerine getirerek bu konudaki kararlılığını ortaya koyar.

Çevre Faaliyetleri

1973
İzmit Köseköy’de ilk Pakmaya Fabrikasının kuruluşu.

1984
İzmit Fabrika’da anaerobik ve aerobik arıtma tesisinin kuruluşu. Çok eski tarihlere dayanan biyolojik arıtma teknolojisi ile Pakmaya, birçok firmaya öncülük yapmıştır.

1986
İzmir Kemalpaşa’da ikinci  fabrikanın kuruluşu ile birlikte biyolojik arıtma sistemlerinin devreye alınışı.

1988
PAK Biyoteknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin kuruluşu.

1990
Düzce Cumayeri’nde üçüncü fabrikanın kuruluşu ile birlikte aerobik ve anaerobik biyolojik arıtma sistemlerinin devreye alınışı.

2005
İzmit Fabrika’sında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin kurulması.

2005-2006 
Temel hammaddesi olan melas, maya üretiminde kullanıldıktan sonra, kalan sıvı içerisindeki organik ve mineral maddelerden yararlanmak ve geri kazanmak amacıylaİzmit ve İzmir Fabrikalarında kurmuş olduğu Evaporasyon Tesislerinde, vinas olarak adlandırılan yem katkı maddesi ve bitkilerin çok ihtiyaç duyduğu organik potasyum sülfat gübresi elde edilerek ekonomiye kazandırılmıştır.

2008
Düzce Fabrikası’nda Evaporasyon Tesisi’nin kuruluşu.

 

2012
İzmir Fabrikası Çevre İzin Belgesinin alınması.

2013
İzmit Fabrikası Çevre İzin  Belgesinin alınması.

2014
Düzce Fabrikası Çevre İzin  Belgesinin alınması.

2014
Atık yönetmelikleri kapsamında; atık sahalarına geçici atık depolama izin belgeleri alınarak, endüstriyel atık yönetim planları çerçevesinde tehlikeli ve tehlikesiz atıklar yönetilmektedir.  Fabrika sahalarında çıkan tüm tehlikeli ve tehlikesiz atıkların  %99’u geri kazanıma kazandırılmaktadır. 
2012-2014 yılları arasında
Melas kaynaklı renkli atıksularımızın rengini gidermek için İzmit, İzmir ve Düzce fabrikalarında  ileri arıtma teknolojisi kullanılarak  Membran Filtrasyon Tesisi kurulmuş ve  deşarj rengi, alıcı ortam sınır değerlerinin altına düşürülmüştür.
2013-2015 yılları arasında
İzmit, İzmir ve Düzce Fabrikalarında Fermantör bacalarından fermantasyon prosesi kaynaklı çıkan kokunun giderimi amacıyla kurulan  Koku Giderim Tesisleri ile Maya endüstrisinde, üretim bacalarındaki  koku emisyonunun giderilmesi konusunda öncü olacak  uygulamalar Pakmaya tarafından yapılmıştır.
2015
Maya ve Çevre konusundaki araştırmaları gerçekleştirdiği PAK Biyoteknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı Ar-Ge Merkezi haline dönüştürülmüştür.

 

2016
Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından düzenlenen Çevre Ödül Yarışmasında İzmir Fabrikası ikincilik ödülü almıştır.

Devam eden çalışmalarımız
Sera gazı emisyon raporlarının oluşturulması ile birlikte, karbon ayakizi çalışmalarının yürütülmesi.
İzmir ve Düzce Fabrikaları için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurma çalışmalarının yürütülmesi.
Doğal kaynakların korunması amacıyla yürütülen su tasarrufu çalışmalarıile geçtiğimiz yıllarda proses suyu tüketimlerinde önemli ölçüde kazançlar sağlanmıştır. İşletmenin ilk kurulduğu dönemden günümüze ton üretim başına harcanan su miktarlarında %45 su tasarrufu yapılmıştır ve tasarruf çalışmalarına devam edilmektedir.
Oluşan atıkların kaynağında azaltımıkonusunda yürütülen çalışmalar neticesinde; 2015 yılında üretim başına çıkan tehlikesiz arıtma çamurları miktarlarında  %29 azaltım yapılmıştır ve kaynağında atık azaltımı çalışmalarına devam edilmektedir.

 

BASINDA PAKMAYA

 

 

 

 

Sosyal Sorumluluk

Pakmaya, eğitim odaklı sosyal sorumluluk projeleri ile ülkemizde eğitim alanının gelişmesine ve dünya standartlarına kavuşmasına destek olur.

Pakmaya bugüne kadar İstanbul, İzmit, İzmir, Düzce, Balıkesir ve Sivas'ta birçok ilköğretim, lise, yüksekokul ve öğretmen evi binasını hizmete açmıştır. Pakmaya'nın ülkemize kazandırdığı bu eğitim kurumları öğrencilerin çağdaş bir ortamda eğitim almalarını sağlamaktadır.

Pakmaya'nın Onur Listesi

Pakmaya bugüne dek eğitime birçok katkıda bulundu. Bu katkıların bazıları aşağıda verilmiştir:

Tamamlanan Projeler

Pakmaya Abidin Pak İlköğretim Okulu

Derince, Kocaeli

Pakmaya Huriye Pak İlköğretim Okulu

Derince, Kocaeli

Pakmaya İlköğretim Okulu

Köseköy, Kocaeli

Pakmaya Muzaffer İncekara İlköğ. Okulu

Arslanbey, Kocaeli

Kocaeli Üniversitesi Kullar Meslek Yüksekokulu Kartonsan Yerleşkesi

Köseköy, Kocaeli

Pakmaya İlköğretim Okulu

Kemalpaşa, İzmir

Pakmaya Ülkü Hızal Anadolu Lisesi

Kemalpaşa, İzmir

Pakmaya Nimet Pisak İlköğretim Okulu

Cumayeri, Düzce

Okul arsası bağışı

Cumayeri, Düzce

Pakmaya Öğretmen Evi

Cumayeri, Düzce

Pakmaya İlköğretim Okulu

Derelitütüncü Köyü, Düzce

Kalamış İlköğretim Okulu İlavesi

Kalamış, Istanbul

Talatpaşa İlköğretim Okulu

Şişli, Istanbul

M. Nevzat Pısak Mesleki Eğitim Merkezi

Yenibosna, İstanbul

Abidin Pak Öğretmen Evi

Bahçelievler, İstanbul

Mehmet Pısak Lisesi

Şişli, Istanbul

Mareşal Fevzi Çakmak Pakmaya İlköğretim Okulu

Şişli, İstanbul

Abidin Pak Pakmaya Anadolu Lisesi

Edremit, Balıkesir

Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Yüksekokulu

Suşehri, Sivas

Pakmaya Hüsamettin Ziler İlköğretim Okulu

Şişli, İstanbul

Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi

Ayvalık, Balıkesir

Cumayeri Meslek Yüksekokulu

Cumayeri, Düzce

İzmit Atatürk Ortaokulu

İzmit, Kocaeli

Kartonsan İlköğretim Okulu

İzmit, Kocaeli

Başiskele Kartonsan İlköğretim Okulu

İzmit, Kocaeli

 


Pakmaya 2017 © Tüm Hakları Saklıdır. S.S.SYasal Uyarı

Google+